2011, ജൂൺ 1, ബുധനാഴ്‌ച

നഗരം


11 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. ഇതോ , നഗരം? അപ്പോള്‍ നരകമോ? ചിത്രം ഭയപ്പെടുത്തുന്നു.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. മനസ്സിലായി. അവിടെ കറണ്ടുകട്ടാണ് അല്ലേ?

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. ആ വെള്ളം മലിനമാണ്..അത് ഉപയോഗിക്കരുത്

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 4. ഹൈനക്കുട്ടീ ... വെള്ളത്തിലെ കെട്ടിടങ്ങള്‍ തലതിരിഞ്ഞു പോയല്ലോ

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 5. ഒരു സോദ്ദേശ്യചിത്രം, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഹൈനാ!

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

കുത്തിവരകൾ കണ്ട് മിണ്ടാതെ പോകുകയാണോ?

ആകെ പേജ്‌കാഴ്‌ചകള്‍

ജാലകം

ജാലകം
Blog Promotion By
INFUTION